Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53296
Title: Việt sử trích yếu
越史摘要
Authors: Long Biên Thanh Đàm Kim Dao Chu Dương thị
Keywords: lịch sử
Issue Date: 1900
Abstract: Tên khác: Khâm định Việt sử trích yếu 欽定越史摘要 Soạn ngày 16 tháng 3 năm Canh Tý, Thành Thái 12 (1900) Nội dung là trích yếu về lịch sử Việt Nam gồm các phần thổ địa, nhân vật, quan chế, lễ nhạc, văn học khoa giáo, binh chế, lý tài, hành luật, dân chính, quân (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53296
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.