Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53298
Title: Tu thân yếu đạo
修身要道
Keywords: Tôn giáo, tín ngưỡng
Abstract: 51 trang, 25,5 x 14,5cm Nội dung bao gồm những bài thị, bài tán, thần chú giáng bút của các bậc Thánh, Thần Phật bảo ban người đời biết đạo tu thân, luôn tu dưỡng đạo đức cho bản thân mình: Hương Thích động Quan Âm giáng thị 香跡峝脩觀音降示, Thu kinh tán Vân Hươn (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53298
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tuthanyeudao.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.