Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53300
Title: Đại Việt sử ký toàn thư
大越史記全書
Authors: Sử gia nhiều đời
Keywords: Lịch sử, Đại Việt
Abstract: Bản Đại Việt sử ký toàn thư có lời tựa năm Chính Hòa 18 (1697) in năm Minh Trị 17 (1884) do Trần Kinh Hòa 陈荆和 tập hợp hiệu đính phát hành năm 1986, gồm 1246 trang. Bộ quốc sử do sử gia các đời tiếp nối biên soạn. Gồm Ngoại kỷ gồm 5 quyển, ghi chép từ Hồng (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53300
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DaiVietsukytoanthu(banDongDuongvankho)《大越史记全书》_陈荆和编校_日本东京大学东洋文化研究所东洋学文献刊行委员会发行.pdf
  • Description : 
  • Size : 57.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.