Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53302
Title: 大越國史改良
Đại Việt sử kí cải lương
Authors: Hà Đông Đốc học Nguyễn Đình Tuân tuyển
河東督學阮庭詢選
Keywords: lịch sử
Issue Date: 1914
Abstract: Năm thứ 8 triều vua Duy Tân triều Nguyễn. Tên khác: Đại Việt quốc sử cải lương; Nam sử Gồm 4 quyển: q1: 176 tr q2: 272 tr q3: 228 tr q4: 130 tr Ghi chép về lịch sử Việt Nam từ thời Lạc Hùng, Kinh Dương Vương, cho tới thời vua Duy Tân triều Nguyễn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53302
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DaiVietsukycailuongA_1146q4.pdf
  • Description : 
  • Size : 46.53 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.