Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53303
Title: Đại việt địa dư toàn biên
大越地輿全編
Authors: Thọ Xương cư sĩ Phương Đình tập (Nguyễn Văn Siêu ), Kim Giang Nguyễn Trọng Hợp cẩn soạn
壽昌居士方亭輯 (阮文超), 金江阮仲合謹撰
Keywords: địa lý
Issue Date: 1900
Abstract: Đại Việt địa dư toàn biên 大越地輿全編do Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (1796 -1872) biên tập và Nguyễn Trọng Hợp viết tựa năm Thành Thái thứ 12 (1900). Bản còn có tên Phương Đình địa chí 方亭地誌. Khảo về địa lí Việt Nam từ thời Hùng Vương đến thời Tự Đức thứ 8 (1855) (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53303
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DaiVietdiadutoanbienA_72q5.pdf
  • Description : 
  • Size : 33.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.