Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53305
Title: Việt sử trích yếu
越史摘要
Abstract: 1 bản viết, 370 tr., 32 x 21.5, 1 mục lục. Trích yếu lịch sử Việt Nam: đất đai, nhân tài, quan chế, lễ nhạc, văn học, khoa cử, cách tổ chức quân đội, cách giải quyết về tài chính, hình luật, chính sách đối với dân, phẩm chất người lãnh đạo đất nước.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53305
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : VietsutrichyeuA_167.pdf
  • Description : 
  • Size : 96.54 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.