Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53306
Title: Thiên Nam tiệp chú ngoại kỉ sử lược
天南捷註外紀史略
Authors: Nguyễn Bảo
阮保
Keywords: lịch sử
Issue Date: 1848
Abstract: Sao lại nãm Tự Đức Mậu Thân (1848). 1 bản viết, 234 tr., 21.5 x 30.5, có chữ Nôm. Lịch sử Việt Nam từ họ Hồng Bàng đến Trần Quý Khoáng (1409 – 1413). Thế hệ, húy hiệu của các vua, việc nội trị, ngoại giao… Chú thích bằng chữ Nôm.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53306
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : ThienNamtiepchungoaikysuluocA_931.pdf
  • Description : 
  • Size : 83.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.