Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53307
Title: Ô Châu cận lục
烏 州 近 錄
Authors: Dương Văn An 楊 文 安, hiệu Tĩnh Phủ靜 甫 soạn
楊 文 安
Keywords: địa lý
Issue Date: 1548
Abstract: Soạn năm Mạc Cảnh Lịch (1548-1553). Bản chép tay, được sao chụp và in lại trong Nguyễn Khắc Thuần, 2009, Ô Châu cận lục, NXB Giáo dục. Sách gồm 6 quyển, ghi chép về các chủ đề như sau: Quyển 1: gồm hai mục lớn là: núi lớn, sông lớn Quyển 2: gồm 3 mục lớn l (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53307
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Ochaucanluc.pdf
  • Description : 
  • Size : 35.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.