Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53309
Title: Đại Nam thực lục tiền biên
大南實錄前編
Authors: Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn ổng tài: Trương Đăng Quế, Vũ Xuân Cẩn, Phó Tổng tài: Hà Duy Phiên, Nguyễn Trung Mậu, Phan Bá Đạt. Toản tu: Đỗ Quang, Tô Trân ... Biên tu: Phạm Chi Hương, Phạm Văn Nghị ... Khảo hiệu: Đỗ Huy Đàm, Nguyễn Huy Phiên.
阮朝國史館
Keywords: lịch sử
Issue Date: 1961
Publisher: Yurindo Publishing Co. Isezakicho, Yokohama, Japan
Abstract: Do Keio Institute of Linguistic Studies, Tokyo, Japan (Nhật Bản) xuất bản, nội dung sao chụp bản in năm Thiệu Trị 4 (1844) Gồm 19 quyển, Các sự kiện lịch sử từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Phúc Thuần, gồm 9 đời chúa, cộng 218 năm. Q1: Thái tổ Gia Dụ Hoàng Đế, 5 (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53309
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.