Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53310
Title: Đại Việt sử ký bản kỷ tục biên [Lê sử tục biên]
大越史記本紀續編 [黎史續編]
Keywords: Lê triều, Triều Lê, Lịch sử
Abstract: Bản Microfilm của viện Viễn đông bác cổ, sách chép tay, gồm 124 trang. Ghi lại một số sự kiện lịch sử diễn ra trong giai đoạn từ năm Cảnh Hưng thứ 2 (1741) tới năm Cảnh Hưng thứ 34 (1773) như loạn Nguyễn Hữu Cầu, cấm đạo Gia tô, soạn Quốc sử...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53310
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : LesutucbienA_2706黎史續編.pdf
  • Description : 
  • Size : 95.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.