Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53313
Title: Dịch Kinh bản nghĩa tiệp lục
易經本義捷錄
Authors: 潘友碩廣義, 黄珠江鍳定
Phan Hữu Thạc quảng nghĩa, Hoàng Châu Giang giám định
Keywords: Nho học, Dịch Kinh, Chu Dịch, Tiệp giải, Tiệp lục, Nho giáo, Kinh điển, Triết học
Abstract: Sách in, khổ 26.5x16cm, 214 trang, tình trạng tương đối tốt. Thuộc bộ Hợp toản Ngũ Kinh tiệp合篡五經捷, sách chú giải, làm sáng tỏ nghĩa của Dịch Kinh. Hiện thiếu quyển 1.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53313
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DichKinhbannghiatieplucq2易經本義捷錄.pdf
  • Description : 
  • Size : 243.68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.