Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53316
Title: Tứ Thư đại toàn tiết yếu Luận Ngữ
四書大全節要論語
Keywords: Tứ Thư, Luận Ngữ, Khổng Tử, Nho học, Nho giáo, Triết học
Abstract: Sách khắc in, gồm 3 quyển, tổng cộng 560 trang, còn tương đối hoàn chỉnh. Không thấy ghi năm soạn, người soạn, nhà in. Là bản Luận Ngữ được tiết yếu từ Luận Ngữ đại toàn, mở đầu bằng Luận Ngữ tập chú tự thuyết 論語集註序說, dưới chính văn đôi chỗ có hàng chữ nhỏ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53316
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TuThudaitoantietyeuLuanNguquyen3四書大全節要論語.pdf
  • Description : 
  • Size : 212.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.