Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53639
Title: Phổ Chiêu Thiền sư Phạm Thái và những sáng tác văn học đặc sắc của ông
Authors: Nguyễn, Phạm Hùng
Keywords: Phạm Thái;Văn học Phật giáo
Issue Date: 2007
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 4/2007; 4 tr. ; TNS07556
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53639
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07556.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.