Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53647
Title: Hoạt động của Phật giáo Bắc Bộ trong vùng tạm chiến thời kỳ chống Pháp (tiếp theo kỳ trước)
Authors: Nguyễn, Đại Đồng
Keywords: Lịch sử Phật giáo;Thời kỳ chống Pháp
Issue Date: 2007
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 5/2007; 4 tr. ; TNS7565
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53647
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07565.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.