Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53652
Title: Nghi thức trì chú đại bi
Authors: Thích Trí Quang
Keywords: Đại bi tâm;Thần chú;Phật giáo;Hành pháp
Issue Date: 2007
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 5/2007; tr. ; TNS07570
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53652
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07570.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.