Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53667
Title: Bồ Tát Quan Thế Âm và mười hai điều nguyện
Authors: Thích, Thanh Duệ
Keywords: Bồ Tát Quan Thế Âm;Phật giáo;Giáo lý;Mười hai điều nguyện
Issue Date: 2010
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 2/2010; 4 tr. ; TNS07917
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53667
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07917.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.