Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53818
Title: Lễ Vu Lan trong triết học Phật giáo và truyền thống Đạo hiếu của người Việt Nam
Authors: Võ, Văn Dũng
Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Lễ Vu Lan;Phật giáo;Đạo hiếu
Issue Date: 2016
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số tháng 7/2016 ; 4 tr. ; TNS08635
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53818
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08635.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.