Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53880
Title: Những bài học kinh nghiệm xây dựng, phát triển quan hệ đối ngoại song phương và đa phương trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam
Authors: Xuân Đình
Keywords: Quan hệ đối ngoại;Thời kỳ đổi mới;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: H: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 222 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53880
Appears in Collections:600 - Khoa học ứng dụng

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : ebook_00038(1).pdf
 • Description : 
 • Size : 763.78 kB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : ebook_00038(2).pdf
 • Description : 
 • Size : 1.21 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : ebook_00038(3).pdf
 • Description : 
 • Size : 534.97 kB
 • Format : Adobe PDF


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.