Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54013
Title: Chân đế và tục đế con đường bước vào giáo nghĩa Đại thừa
Authors: Thích Đức Thiện
Keywords: Chân đế;Tục đế;Đại thừa;Phật giáo
Issue Date: 2009
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số tháng 1/2009 ; 2 tr. ; TNS08737
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54013
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08737.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.