Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54020
Title: Ý nghĩa các tên gọi của Ngôi chùa dưới góc độ ngôn ngữ văn hóa
Authors: Tạ, Đức Tú
Keywords: Chùa;Phật giáo
Issue Date: 2009
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số tháng 1/2009 ; 2 tr. ; TNS08744
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54020
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS08744.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.