Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54028
Title: Quản lý dự án đầu tư xây dựng lưới điện 220/500kV tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Other Titles: Management of 220/500kV power grid construction projects in National power transmission corporation (EVNNPT)
Authors: Võ, Ngọc Quyền
Keywords: Quản lý dự án;Đầu tư xây dựng;Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn đã khái quát được thực trạng hoạt động quản lý đầu tư xây dựng các dự án lưới điện 220/500kV trong thời gian qua tại EVNNPT. Từ đó đưa ra các giải pháp pháp để khắc phục những tồn tại trong quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án lưới điện 220/500kV để ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn.
Description: 107 tr. + CD_ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54028
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008312.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.