Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54031
Title: Chiến lược marketing đối với mặt hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp làng nghề tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Quản Trị Công nghệ;Chiến lược marketing;Hàng thủ công mỹ nghệ;Doanh nghiệp làng nghề;Thanh Hóa
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Đề tài góp phần hệ thống hoá và phát triển một bước những lý luận cơ bản trong lĩnh vực Marketing hàng thủ công mỹ nghệ tại các làng nghề tỉnh Thanh Hóa.Chỉ ra và phân tích những vấn đề Marketing cốt yếu và cấp thiết nhất cần giải quyết của các làng nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Thanh Hóa. Phân tích dự báo, đề xuất lựa chọn thị trường mục tiêu quan trọng đối với các oanh nghiệp làng nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Thanh Hóa. Đề xuất, kiến nghị với chính quyền tỉnh Thanh Hóa một số giải pháp chủ yếu góp phần thúc việc thực hiện chiến lược Marketing đối với hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn Tỉnh.
Description: 121 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54031
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008284.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.