Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54035
Title: Đổi mới công nghệ tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giai đoạn 2016 -2020 : Luận văn ThS. chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp : Chuyên ngành đào tạo thí điểm
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn, Người hướng dẫn
Hoàng, Mạnh Tùng
Keywords: Quản Trị Công nghệ;Phát triển doanh nghiệp;Đổi mới công nghệ;Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;Giai đoạn 2016 -2020
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Luận văn đưa ra được những phân tích, đánh giá chung về tình hình quản lý vận hành trạm biến áp của EVNNPT. Luận văn đưa ra được mô hình tổ chức, phương án bố trí lao động trạm biến áp không người trực đảm bảo tiết kiệm lao động nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật cũng như hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động. Luận văn trình bày được các giải pháp chính nhằm đổi mới công nghệ trong ứng dụng trạm biến áp không người trực tại EVNNPT. Luận văn đưa ra được tiến độ, lộ trình cụ thể thực hiện trạm biến áp không người trực đối với các trạm biến áp 220kV của EVNNPT giai đoạn 2016 – 2020. Luận văn đề ra được các bước tổ chức thực hiện và những kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan có thẩm quyền, các bộ, ngành có liên quan nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện.
Description: 124 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54035
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008285.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.