Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54040
Title: Thẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Yên Mỹ, Hưng Yên : Tài Chính – Ngân hàng : 60 34 02 01
Authors: Phạm, Thị Kim Hường
Keywords: Thẩm định;Tín dụng;Ngân hàng NN&PTN;Yên Mỹ - Hưng Yên
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 88 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54040
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008302.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.