Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54306
Title: Xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60480104
Authors: Trương, Ninh Thuận, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hằng
Keywords: Hệ thống thông tin;Hệ thống Jira và Whizible;Phần mềm
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ
Abstract: Luận văn đã đạt được hai kết quả quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý, hỗ trợ yêu cầu phần mềm. Về nghiên cứu tìm hiểu: - Nghiên cứu về các quy trình phát triển phần mền - Tìm hiểu về đặc tả yêu cầu trong phát triển phần mềm - Tìm hiểu các hệ thống Jira và Whizible đang được sử dụng trong thực tế - Tìm hiểu về từ khóa, cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình trong phát triển hệ thống - Tìm hiểu một số các vấn đề thường gặp phải khi thực hiện phân tích, đặc tả yêu cầu phát triển hệ thống . Về thực nghiệm, từ cơ sở lý thuyết tìm hiểu được và kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc cũng như các sự cố đã xả ra trong thực tế khi phát triển hệ thống tại các tổ chức: Tôi đã xây dựng được hệ thống quản lý, hỗ trợ phân tích yêu cầu phầm mềm đáp ứng công việc: - Quản lý các dự án và version phát triển tương ứng một cách tập trung - Quản lý các đặc tả yêu cầu phát triển và các tài liệu liên quan. Giao diện trực quan, dễ dàng tìm kiếm và download tài liệu - Hỗ trợ thực hiện phân tích các tính năng của hệ thống bị ảnh hưởng tới hệ thống khi có yêu cầu thay đổi
Description: 60 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54306
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008382.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.