Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54314
Title: Cải tiến công cụ Seo Panel : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60480104
Authors: Nguyễn, Văn Nam, Người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Chung
Keywords: Hệ thống thông tin;Công cụ Seo Panel
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ
Abstract: Nghiên cứu tổng quan về SEO Web, nghiên cứu và đánh giá một số công cụ hỗ trợ SEO phổ biến hiện nay. Đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu công cụ mã nguồn mở Seo Panel; phân tích các chức năng của nó và cải tiến, nâng cấp một số tính năng mới cho công cụ này.
Description: 60 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54314
Language: other
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008384.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.