Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54328
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễu trong bộ khuếch đại quang và tác động của nó đến hiệu năng của mạng truy nhập : Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật viễn thông: 62 52 02 08
Authors: Phạm, Văn Hội, Người hướng dẫn
Nguyễn, Quốc Tuấn, Người hướng dẫn
Bùi, Trung Ninh
Keywords: Kỹ thuật viễn thông;Ảnh hưởng của nhiễu trong bộ khuếch đại quang;Hiệu năng của mạng truy nhập
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Công nghệ
Abstract: Nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp cải thiện hiệu năng của hệ thống mạng LR-PON đa bước sóng sử dụng công nghệ OCDMA và DWDM dưới tác động của nhiễu ASE, NF, chiều bơm (do việc sử dụng các bộ khuếch đại quang EDFA và DRFA) và ảnh hưởng của tán sắc màu. Bên cạnh đó, luận án đã chế tạo thành công một bộ khuếch đại quang Raman được bơm bằng công suất thấp (< 1W) sử dụng trong mạng truy nhập quang đa bước sóng (LR-PON DWDM).
Description: 145 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54328
Appears in Collections:UET - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008393.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.