Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54345
Title: Nonlinear static and dynamic stability of functionally graded plates and shells / Nguyen Dinh Duc
Authors: Nguyen, Dinh Duc
Keywords: Động lực học;Phi tuyến ổn định tĩnh;Vật liệu composite
Issue Date: 2014
Publisher: Vietnam National University
Abstract: Nghiên cứu phi tuyến ổn định tĩnh và động, các đáp ứng phi tuyến tĩnh và động của các kết cấu tấm, vỏ vạt liệu composite chức năng FGM, bao gồm các kết cấu tấm, vỏ 2 độ cong, vọ trụ tròn, vỏ cầu FGM. Vật liệu chức năng (FGM) là vật liệu composite thế hệ mới, bao gồm chủ yếu 2 thành phần gốm và kim loại, có sự phân bố thành phần vật liệu thay đổi theo chiều dày kết cấu. Nhờ những tính chất lý tưởng về độ bền cao, mô đun đàn hồi cao và đặc biệt là khả năng bền nhiệt, vật liêu chức năng FGM có rất nhiều ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, nhà máy hạt nhân, hàng không vũ trụ, luện kim và nhiều ứng dụng quan trọng khác. Vì vậy, những năm gần đây các nghiên cứu về kết cấu FGM được nhiều nhà khoa học quốc tế và trong nước đặc biệt quan tâm. Trong quyển sách đã sử dụng các lý thuyết tấm và vỏ cổ điển (cho các kết cấu mỏng), cũng như đã sử sụng các lý thuyết tấm và vỏ bậc cao (cho các kết cấu dày). Các nội dung của sách đã nghiên cứu tấm và vỏ FGM chịu tải cơ, nhiệt, cơ-nhiệt động thời và tựa trên nền đàn hồi, có gân gia cường; đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố hình học, lực, nhiệt độ, nền đàn hồi, gân gia cường cũng như tính không hoàn hảo hình dáng ban đầu lên ổn định và các đáp ứng phi tuyến tĩnh và động của kết cấu. Đặc biệt, khi có nhiệt độ, cả gân và kết cấu (tấm và vỏ) đều bị biến dạng nhiệt. Khi đó tính toán trở nên phức tạp và các nghiên cứu trong sách đã đề cập và giải quyết thành công vấn đề này (tính đến cả trường hợp truyền nhiệt qua bề dày kết cấu và tính chất cơ lý của vật liệu thay đổi theo nhiệt độ).
Description: Tủ sách khoa học. MS: 130-KHTN-2014 .- 723 p.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54345
Appears in Collections:600 - Khoa học ứng dụng

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : Cover.jpg
 • Description : 
 • Size : 1.88 MB
 • Format : JPEG
 • Thumbnail

 • File : Author and Contents.pdf
 • Description : 
 • Size : 2.16 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : Appendixes.pdf
 • Description : 
 • Size : 6.82 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : Ch01.pdf
 • Description : 
 • Size : 61.81 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : Ch02.pdf
 • Description : 
 • Size : 29.99 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : Ch03.pdf
 • Description : 
 • Size : 20.3 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : Ch04.pdf
 • Description : 
 • Size : 15.71 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : Ch05.pdf
 • Description : 
 • Size : 18.69 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : Ch06.pdf
 • Description : 
 • Size : 49.35 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : Ch07.pdf
 • Description : 
 • Size : 23.12 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : Ch08.pdf
 • Description : 
 • Size : 21.21 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : Ch09.pdf
 • Description : 
 • Size : 36.6 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : Ch10.pdf
 • Description : 
 • Size : 23.52 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : References.pdf
 • Description : 
 • Size : 21.39 MB
 • Format : Adobe PDF


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.