Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ Phương Ly-
dc.date.accessioned2017-06-29T00:43:26Z-
dc.date.available2017-06-29T00:43:26Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54369-
dc.description187 tr.en_US
dc.publisherH.:ĐH KHXV & NVen_US
dc.subjectKhí hậuen_US
dc.subjectBiến đổien_US
dc.titleVấn đề giới trong bối cảnh của biến đổi khí hậu (nghiên cứu trường hợp tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định).en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:ULIS - Dissertations


 • 02050004818.pdf
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorVũ Phương Ly-
  dc.date.accessioned2017-06-29T00:43:26Z-
  dc.date.available2017-06-29T00:43:26Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54369-
  dc.description187 tr.en_US
  dc.publisherH.:ĐH KHXV & NVen_US
  dc.subjectKhí hậuen_US
  dc.subjectBiến đổien_US
  dc.titleVấn đề giới trong bối cảnh của biến đổi khí hậu (nghiên cứu trường hợp tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định).en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:ULIS - Dissertations


 • 02050004818.pdf
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF