Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54380
Title: Sử dụng mô hình DNDC và hệ thống thông tin địa lý tính toán phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa nước tại tỉnh Nam Định
Authors: Nguyễn Tiến Sỹ
Keywords: Mô hình DNDC;Nam Định
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa sau đại học
Description: 87 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54380
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003479.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.