Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54381
Title: Đánh giá sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt động thích ứng với Biến đổi khí hậu tại xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Authors: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Keywords: Phụ nữ;Khí hậu;Bình Định
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa các khoa học liên ngành
Description: 95 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54381
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003480.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.