Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54382
Title: Hiệu quả sản xuất khí Biogas của công trình khí sinh học quy mô trung bình (200-250m3) ở trang trại chăn nuôi lợn tại Bắc Ninh góp phần vào giảm phát thải khí nhà kính
Authors: Đặng Hương Giang
Keywords: Sản xuất;Khí Biogas
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa sau đại học
Description: 62 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54382
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003481.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.