Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54385
Title: Đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu đến Hệ sinh thái nông nghiệp huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình và đề xuất các giải pháp ứng phó”.
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Mai
Keywords: Hệ sinh thái;Biến đổi;Hòa Bình
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa sau đại học
Description: 92 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54385
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003484.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.96 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.