Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54386
Title: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng với Biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư ven biển xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
Authors: Đinh Chí Công Bằng
Keywords: Khí hậu;Biến đổi;Nam Định
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa sau đại học
Description: 72 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54386
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003485.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.