Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54388
Title: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cơ sở hạ tầng đô thị du lịch Cửa Lò theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trung bình của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Authors: Phan Thị An
Keywords: Khí hậu;Biến đổi;Cửa Lò;Cơ sở hạ tầng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa các khoa học liên ngành
Description: 120 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54388
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003487.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.