Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54389
Title: Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động cấp nước nông thôn bền vững tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Authors: Nguyễn Thị Hồng Hải
Keywords: Nông thôn;Thanh Trạch;Cấp nước
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa các khoa học liên ngành
Description: 109 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54389
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003488.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.