Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Trúc Lê-
dc.contributor.advisorPhạm, Thị Hồng Điệp-
dc.contributor.authorNguyễn, Bạch Đằng-
dc.date.accessioned2017-06-29T23:56:20Z-
dc.date.available2017-06-29T23:56:20Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationNguyễn, B. Đ. (2017). Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54451-
dc.description.abstractXây dựng khung lý thuyết phân tích nội dung, các yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. - Tổng kết và làm rõ kinh nghiệm đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của một số quốc gia và rút ra bài học cho Việt Nam - Phân tích thực trạng đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đảm bảo an ninh kinh tế cho quá trình hội nhập của Việt Nam đến năm 2025.-
dc.format.extent197 p.-
dc.language.isovi-
dc.publisherH.:ĐHKTen_US
dc.subjectĐảm bảo an ninhen_US
dc.subjectKinh tếen_US
dc.titleĐảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:UEB - Dissertations


 • 00050008399.pdf
  • Size : 10,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Trúc Lê-
  dc.contributor.advisorPhạm, Thị Hồng Điệp-
  dc.contributor.authorNguyễn, Bạch Đằng-
  dc.date.accessioned2017-06-29T23:56:20Z-
  dc.date.available2017-06-29T23:56:20Z-
  dc.date.issued2017-
  dc.identifier.citationNguyễn, B. Đ. (2017). Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54451-
  dc.description.abstractXây dựng khung lý thuyết phân tích nội dung, các yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. - Tổng kết và làm rõ kinh nghiệm đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của một số quốc gia và rút ra bài học cho Việt Nam - Phân tích thực trạng đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đảm bảo an ninh kinh tế cho quá trình hội nhập của Việt Nam đến năm 2025.-
  dc.format.extent197 p.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherH.:ĐHKTen_US
  dc.subjectĐảm bảo an ninhen_US
  dc.subjectKinh tếen_US
  dc.titleĐảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Namen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:UEB - Dissertations


 • 00050008399.pdf
  • Size : 10,04 MB

  • Format : Adobe PDF