Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54454
Title: Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với điều kiện tự nhiên vùng ven biển đồng bằng sông Hồng
Authors: Phạm Thị Làn
Keywords: Ứng dụng viễn thám;GIS
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHCN
Description: 184 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54454
Appears in Collections:UET - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003512.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.