Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54455
Title: Xây dựng mô hình tích hợp viễn thám và GIS xác định nguy cơ tai biến lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn
Authors: Lê Như Ngà
Keywords: Mô hình tích hợp viễn thám;GIS
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHCN
Description: 196 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54455
Appears in Collections:UET - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003513.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.