Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54455
Title: Xây dựng mô hình tích hợp viễn thám và GIS xác định nguy cơ tai biến lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn
Authors: Nguyễn, Ngọc Thạch
Lã, Văn Chú
Lê, Như Ngà
Keywords: Mô hình tích hợp viễn thám;GIS
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHCN
Citation: Lê, Như Ngà. (2017). Xây dựng mô hình tích hợp viễn thám và GIS xác định nguy cơ tai biến lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Chương 1: tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Mô hình xác định nguy cơ lũ quét. Chương 3: Đặc điểm lũ quét và các nhân tố hình thành lũ quét lưu vực sông Năng, Bắc Kạn. Chương 4: Tính toán, xác định nguy cơ lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54455
Language: vi
Format Extent: 196 tr.
Appears in Collections:UET - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003513.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.