Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54459
Title: Áp dụng mô hình quản lý theo ISO 9001 để chuẩn hoá quy trình khai thác thương mại hàng không dân dụng (nghiên cứu trường hợp hãng hàng không Cambodia)
Authors: Trần, Văn Hải
Vương, Toàn Thức
Keywords: Mô hình quản lý;Hàng không
Issue Date: 2017
Publisher: H.:ĐH KHXV & NV
Citation: Vương, T. T. (2017). Áp dụng mô hình quản lý theo ISO 9001 để chuẩn hoá quy trình khai thác thương mại hàng không dân dụng (nghiên cứu trường hợp hãng hàng không Cambodia). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Tác giả đã tìm hiểu các lý thuyết về nhân lực Khoa học và Công nghệ (KH&CN), hoạt động KH&CN, chính sách KH&CN, tổ chức hoạt động, dự án… cũng như thực trạng việc quản lý nhân lực, cơ cấu vận hành, khai thác của ngành hàng không nói chung và ở Hãng hàng không Cambodia Angkor Air nói riêng. Từ đó, tác giả đã phân tích, nhận diện được các khó khăn, hạn chế trong việc nâng cao hiệu quả khai thác, quản lý cũng như chất lượng dịch vụ và đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn đã chỉ ra. Những khó khăn, hạn chế trong việc quản lý, khai thác và điều hành ở Hãng đã được chỉ ra là do các qui trình tiêu chuẩn cơ bản còn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, môi trường làm việc, cơ chế quản lý hiện thời còn mang tính hình thức và tương đối cứng nhắc ở một số khâu...Do đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế bằng các áp dụng tiêu chuẩn ISO để quản lý chất lượng, nâng cao hiệu quả khai thác và dịch vụ theo tiêu chuẩn Quốc tế là phương án có hiệu quả.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54459
Language: vi
Format Extent: 103 p.
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004856.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.