Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54460
Title: Chuyển biến kinh tế - xã hội ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giai đoạn 1947 -2014
Authors: Nguyễn, Hoàng Phương
Keywords: Chuyển biến kinh tế - xã hội;Phường Trung Hòa
Issue Date: 2017
Publisher: H.:ĐH KHXV & NV
Citation: Nguyễn, H. P. (2017). Chuyển biến kinh tế - xã hội ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giai đoạn 1947 -2014. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: - Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của phường Trung Hòa, thành phố Hà Nội - Phân tích và trình bày những đặc điểm kinh tế xã hội của Trung Hòa - Làm rõ sự chuyển biến kinh tế - xã hội của Trung Hòa trong giai đoạn 1947 - 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54460
Language: vi
Format Extent: 144 p.
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004857.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.