Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54464
Title: Hình ảnh chính khách Mỹ trên báo điện tử ( khảo sát trên 3 báo điện tử: The New York Times, Bloomberg, CNN)
Authors: Nguyễn, Thành Lợi
Nguyễn, Thị Quỳnh Trang
Keywords: Chính khách Mỹ;Báo điện tử
Issue Date: 2017
Publisher: H.:ĐH KHXV & NV
Citation: Nguyễn, T. Q. T. (2017). Hình ảnh chính khách Mỹ trên báo điện tử ( khảo sát trên 3 báo điện tử: The New York Times, Bloomberg, CNN). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Báo chí Mỹ vẫn tự hào là “trung thực, công bằng, khách quan” nhưng sự thực là như thế nào? Khái niệm “media bias” – “truyền thông thiên vị” là gì? Mối quan hệ giữa nhà báo và chính khách có ảnh hưởng đến sự đưa tin trung thực? Công chúng còn tin ở báo Mỹ? Luận văn sẽ trả lời những câu hỏi này. Luận văn sẽ giúp ích cho những học giả quan tâm đến lịch sử báo chí thế giới nói chung – báo chí Mỹ nói riêng. Luận văn sẽ là tiền đề cho những công trình nghiên cứu sau này liên quan đến đề tài. Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích cách thức xuất hiện trên báo chí nước ngoài của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton và ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump, nghiên cứu này mong muốn đánh giá, nhận xét về thực trạng báo chí Mỹ: tính trung thực và khách quan. Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương như sau: - Chương 1: Cơ sở lý luận về hình ảnh chính khách Mỹ trên báo điện tử. Ở chương này, học viên tập trung trình bày và làm rõ các khái niệm liên quan, xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu - Chương 2: Thực trạng hình ảnh chính khách nước ngoài trên báo mạng điện tử Mỹ. Ở chương 2, học viên khảo sát thực trạng hình ảnh chính khách của Mỹ thông qua nghiên cứu tin, bài trên 3 tờ báo điện tử được khảo sát. Từ đó, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, trên cơ sở đó rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc sử dụng truyền thông để quảng bá hình ảnh các chính khách. - Chương 3: Một số đề xuất góp ý. Từ những thông tin và khảo sát ở những chương 2, học viên đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao kĩ năng làm báo cho những phóng viên mảng chính trị và những gợi ý cho Việt Nam trong việc nâng cao hình ảnh của chính khách trong thời gian tới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54464
Language: vi
Format Extent: 127 p.
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004861.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.