Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54467
Title: Phát triển ý thức chính trị của sinh viên ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn Thị Khuyên
Keywords: Phát triển;Y thức
Issue Date: 2017
Publisher: H.:ĐH KHXV & NV
Description: 120 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54467
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004864.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.