Phóng sự điều tra trên kênh Truyền hình Công an nhân dân (Khảo sát chuyên mục "Camera giấu kín" và "Điều tra qua thư khán giả" từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2016)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54470Phóng sự điều tra trên kênh Truyền hình Công an nhân dân (Khảo sát chuyên mục "Camera giấu kín" và "Điều tra qua thư khán giả" từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2016)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54470