Nhu cầu hỗ trợ việc làm của Người khuyết tật trong độ tuổi lao động, nghiên cứu trường hợp tại xã Đại Tập và xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54491Nhu cầu hỗ trợ việc làm của Người khuyết tật trong độ tuổi lao động, nghiên cứu trường hợp tại xã Đại Tập và xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54491