Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54491
Title: Nhu cầu hỗ trợ việc làm của Người khuyết tật trong độ tuổi lao động, nghiên cứu trường hợp tại xã Đại Tập và xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Authors: Lê Phương Thúy
Keywords: Người khuyết tật;Đại Tập
Issue Date: 2016
Publisher: H.:ĐH KHXV & NV
Description: 123 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54491
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050004844.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.66 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.