Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54495
Title: Trịnh Công Sơn người hoằng pháp bằng âm nhạc
Authors: Chí Anh
Keywords: Âm nhạc;Triết lý đạo Phật;Trịnh Công Sơn
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 2/2008 ; 2 tr. ; TNS07600
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54495
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07600.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.