Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54497
Title: Tư tưởng Phật giáo trong ca từ của Trịnh Công Sơn
Authors: Pháp Vương Tử
Keywords: Tư tưởng Phật giáo;Âm nhạc
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 2/2008 ; 2 tr. ; TNS07601
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54497
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07601.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.