Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54500
Title: Mơ một thế giới thứ hai Tốt đẹp ...
Authors: Nguyễn, Xuân Hưng
Keywords: Phật giáo;Lễ chùa
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: Nguyễn, Xuân Hưng,Tạp chí nghiên cứu phật học, Số 2( 2008), tr 42-43
Series/Report no.: Tạp chí nghiên cứu phật học
Abstract: Người Việt có lễ hội quanh năm, nhưng tập trung hầu hết vào 3 tháng mùa xuân. Làng nào cũng có lế hội... 90 ngày 3 tháng xuân, hầu như lễ hội triền miên. Cầu cúng thì không chỉ chính hội mới đi.Lễ hội còn là một dịp sinh hoạt cộng đồng
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54500
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07604.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.