Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54526
Title: Thiền táng - một phương thức mai táng độc đáo của các vị thiền sư ở thời Hậu Lê
Authors: Nguyễn, Lân Cường
Keywords: Thiền táng;Thời Hậu Lê;Phật giáo
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 2/2008 ; 4 tr. ; TNS07612
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54526
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS07612.pdf
  • Description : 
  • Size : 21.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.