Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54535
Title: Nghiên cứu về vi phạm nguyên tắc hội thoại nhằm che giấu sự thật của các nhân vật thông qua một số tập phim “Những bà nội trợ kiểu Mỹ”
Authors: Bùi Thị Thu Trang
Keywords: Nguyên tắc hội thoại;Những bà nội trợ kiểu Mỹ
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHNN
Description: 74 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54535
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 04051001417.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.