Nghiên cứu về vi phạm nguyên tắc hội thoại nhằm che giấu sự thật của các nhân vật thông qua một số tập phim “Những bà nội trợ kiểu Mỹ”

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54535Nghiên cứu về vi phạm nguyên tắc hội thoại nhằm che giấu sự thật của các nhân vật thông qua một số tập phim “Những bà nội trợ kiểu Mỹ”

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54535